Køb og salg


Der er pt. ingen haver til salg…

Haver til salg vil blive publiceret her på siden og på foreningens opslagstavler. Vi har ingen venteliste

Procedure for salg af have 

  • Lejer der ønsker at få sin have vurderet skal kontakte bestyrelsen i foreningen per mail.
  • Bestyrelsen skal lave et skøn af havens lovlighed sammen med lejer. Hvis der er noget der ikke overholder byggeregler, miljøloven, lejekontrakt, vedtægter ect. skal lejer muligvis få dette bragt i orden før et salg kan ske.
  • Der skal vurderes ved salg, dødsfald og hvis en lejer skal bruge det til at optagelse af lån.
  • Bestyrelsen bestiller herefter vurderingsudvalget.
  • Vurderingsudvalget sender den obligatoriske ejererklæring og vurderingsvejledning pr mail til lejer, samt aftaler dato og tid for vurdering. Udvalget har 30 dag til at lave den bestilte vurdering.
  • Den færdige rapport sendes til lejer og bestyrelsen via mail. Det er så bestyrelsen & lejers ansvar, at formidle den til evt. køber.
  • Vurderingen er gyldig indtil et ejerskifte, eller max 12 måneder fra dato for godkendelse af vurderingsudvalget.

Følgende formular skal udfyldes og sendes til bestyrelsen ved bestilling af vurdering: