Kontakt

Bestyrelsen
E-mail: scthanshf@scthanshf.dk
Telefon: 50 31 36 51

Kim – Have 11 (Formand & vurderinger)
Morten – Have 50 (Kasserer, salg og IT)
Jesper – Have 118 (Renovation/haveaffald & havedage)
Lisbeth – Have 4 (Sekretrær & havedage)
Poul-Erik – Have 67 (Informationsansvarlig)
Charlotte – Have 103 (Havedage)
Palle – Have 7 (Vuderinger & vand/dræn)

Udvalg
Mostudvalget – most@scthanshf.dk
Festudvalget – fest@scthanshf.dk
Havedage – havedage@scthanshf.dk